Organizacja Zawodów

Koordynator zawodów

prof. Jan Kotarski


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Marek Gogacz (email: gogacz@yahoo.com)
Tomasz Wójcicki


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Tomasz Adamczyk
Andrzej Miturski
Piotr Olcha
Paweł Polak
Marcin Szymański
Zbigniew Twaróg


Obsługa medialno-cateringowa

Sławomir Lisowski

Komitet Honorowy

Medycy

prof. Krzysztof Drews
prof. Antoni Dziatkowiak
prof. Jerzy Jakowicki
prof. Marian Szamatowicz
prof. Wiesław Szymański


patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Naczelna Izba Lekarska  Zarz±d Okręgowy PZŁ w Lublinie